S obzirom na veliko interesovanje za jesenju sadnju, zahteve je moguće podneti dok se ne iscrpe zalihe obezbeđene za jesenju sadnju. Svi zainteresovani za jesenju sadnju informaciju o spisku dokumentacije potrebne za potpisivanje ugovora i izradu Elaborata mogu dobiti na telefon: 051/921-301.